Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter franchiseraad Profile

Profile heeft per 21 januari jongstleden een nieuwe samenstelling van de franchiseraad. Pierre Klinkenberg is benoemd tot voorzitter en Marion Kalvenhaar tot vicevoorzitter. Opvolging Beiden hebben al zitting in de…

Lees verder Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter franchiseraad Profile