Welkom op Bandenportaal

www.bandenportaal.nl is de complete verzamelsitesite voor de bandenbranche. Gratis toegankelijk via het internet. Bedoeld als gebruiksvriendelijk instrument voor alle bedrijven die actief zijn in deze branche. Hiervoor omvat de site niet alleen het laatste nieuws, vacatures, en vraag en aanbod, maar ook een zo mogelijk complete database met banden(service) en aanverwante bedrijven, toeleveranciers en bedrijven en organisaties die een raakvlak hebben met de bandenbranche. Deze worden standaard opgenomen in ‘Wie levert wat’. Makkelijk vindbaar en uiteraard zonder kosten. Zij kunnen zich daarnaast extra profileren met een banner of een ‘bedrijfsprofiel’. Klik hiervoor op ‘adverteren’. Bandenportaal.nl is een digitale uitgave van ProMedia B.V.

Privacy verklaring conform AVG wetgeving

ProMedia respecteert de privacy van de bezoekers aan de websites Autoschadeportaal.nl, Autobandenportaal.nl en Bandenportaal.nl.. In verband met de transparantie omtrent de privacygevoelige gegevens hebben wij een beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verantwoordelijkheid

ProMedia is als exploitant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens op Autoschadeportaal.nl, Autobandenportaal.nl en bandenportaal.nl.

Bescherming

ProMedia is volgens artikel 13 Wbp verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij doen er dan ook alles aan om deze gegevens te beschermen tegen kwaadwilligen van buitenaf.

Cookies

Alleen met toestemming van de bezoekers van deze websites worden, voor een correcte werking van de websites en algemene, niet persoonlijke statistieken, cookies gebruikt.

Welke persoonsgebonden gegevens?

Bezoekers kunnen op vrijwillige basis hun contactgegevens opgeven via een speciale button op de websites voor het periodiek ontvangen van de nieuwsbrief van de bewuste website. Hierbij dienen zij uitsluitend hun emailadres op te geven. De email adressen worden uitsluitend gebruikt voor het periodiek verzenden van deze nieuwsbrief. Uw email adres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het versturen van de nieuwsbrief waarvoor de bezoeker zich inschrijft.

Bewaren en bewaartermijn

De persoonsgegevens worden in overeenstemming met artikel 8 van de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaard en verwerkt. Deze worden niet gebruikt voor commerciële en/of politieke doeleinden. De persoonsgegevens die met toestemming zijn gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief blijven uitsluitend bewaard voor het versturen van de nieuwsbrief. Personen kunnen zelf aangeven wanneer zij de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen; de gegevens worden dan direct vernietigd.

Inzage persoonsgegevens

Personen die hun email adres hebben doorgegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Meld ook uw nieuws!

Heeft uw bedrijf ook nieuws te melden? Nieuwe producten of diensten? Mail ons.

Reageren

Bandenportaal biedt lezers de mogelijkheid om op nieuwsberichten te reageren. Omdat Bandenportaal een zakelijke website is verzoeken wij de lezers ook om zakelijk te reageren. Daarvoor gelden er spelregels.

1. Het e-mailadres van de verzender dient correct te zijn. Anonieme e-mail adressen zoals Hotmail en Gmail zijn niet toegestaan.
2. Lezers die reageren dienen hiervoor hun werkelijke naam en bedrijfsnaam op te geven. De reactie kan naar keuze anoniem worden weergegeven, maar de naam moet bekend zijn bij de redactie.
3. Reacties zullen worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, beledigingen in de persoonlijke sfeer bevatten, fatsoensnormen overschrijden, opruiend zijn, commercieel van aard zijn of niet ter zake doend zijn.

Na het geven van een reactie wordt er een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mail adres. Hier dient de reactie te worden bevestigd voor publicatie.

De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de lezer. De redactie kan niet instaan voor het waarheidsgehalte van de reactie. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen die niet aan de spelregels voldoen aan te passen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid en auteursrechten

De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. Niets uit de inhoud van www.bandenportaal.nl mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.