- Banden portaal - https://www.bandenportaal.nl -

TPMS wordt ook verplicht voor SUV’s en lichte bedrijfsauto’s

In de toekomst moeten ook SUV’s en lichte bedrijfsauto’s beschikken over een TPMS-systeem. Hiertoe heeft de Europese Commissie een accoord bereikt.

Veiliger
De verplichting van TPMS past in een aanscherping van nieuwe wetgeving om het verkeer veiliger te maken. Sinds de invoering van de TPMS-wetgeving waren SUV’s en lichte bedrijfsauto’s nog vrijgesteld, aldus de Europese Commissie: “Maar met de aangescherpte TPMS wetgeving zullen ook deze auto’s moeten voldoen. Verder gelden er dan voor alle auto’s ook andere strengere veiligheidsregels.

Dodelijke ongevallen
Volgens statistieken is de afname van het aantal dodelijke ongevallen in Europa in de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. De voorgestelde regelgeving moet leiden tot een verdere afname..

De aanscherping is in het kader van het ‘Europe on the Move’ mobiliteitsprogramma. Ook in de toekomst zal de commissie de wetgeving kunnen aanpassen en verzwaren als nieuwe technische ontwikkelingen dit mogelijk maken.